Statsrevisormøde i dag 2. oktober 2014 kl. 13.15

02.10.2014

Dagsorden:

0.         Valg af formand og næstformand

  • Jf. Folketingsbeslutning om Statsrevisorernes valg og virksomhed, § 3, stk. 1.

1.         Nye beretninger

  • Beretning nr. 28/2013 om revisionen af statsregnskabet for 2013
  • Beretning nr. 27/2013 om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2.         Opfølgning på beretninger vedr. 2013

3.         Administrative sager

  • Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Grønland og Island
  • Evaluering af pressemøde 17. september 2014
  • Mødeplan 2015

4.         Statsrevisorernes evt. anmodninger om nye undersøgelser

5.         Pressehåndtering af kommende beretninger

6.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]