Ny beretning om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet er afgivet

02.10.2014

Statsrevisorerne har den 2. oktober 2014 afgivet beretning nr. 27/2013 om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet med denne bemærkning:

Beretningen vedrører den periodisering, som statslige virksomheder skal foretage ved årsskiftet af omkostninger, der skal fordeles mellem flere regnskabsår. Ved periodiseringen afgør virksomheden, hvilket regnskabsår der skal belastes. Afgørelsen og vurderingen af størrelsen af beløbet vil i et vist omfang bero på et skøn.

I beretningen er undersøgt 10 statslige virksomheders praksis for periodiseringer ved årsskiftet. De 10 virksomheder dækker godt 2/3 af statens samlede beløb på de udvalgte balancekonti i 2013, og gennemgangen omfatter følgende områder:

  • bevilling til formål, som ikke er blevet færdige i finansåret
  • hensættelser
  • skyldigt overarbejde
  • fordeling af omkostninger mellem regnskabsår
  • fordeling af forudbetalte indtægter og omkostninger mellem regnskabsår.

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Finansministeriets regelsæt generelt understøtter korrekte periodiseringer, og at de 10 statslige virksomheder generelt har etableret en tilfredsstillende praksis for periodisering af regnskabet ved årsskiftet.

Statsrevisorerne konstaterer dog også, at der forekommer enkeltstående fejl ved udøvelsen af skøn og vurderinger, ved bogføringen og i virksomhedernes regnskabsinstrukser. Finansministeriet kan derfor medvirke til at sikre en bedre praksis.

Beretningen indeholder således en række anbefalinger til, hvordan Moderniseringsstyrelsen kan præcisere og udbygge regelsættet og understøtte virksomhedernes periodiseringer i regnskabet.

Ministerens svarfrist: 2 måneder.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]