Ny beretning om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet

02.10.2014

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 27/2013 om anvendelse af periodiseringer i regnskabet ved årsskiftet

Formålet med beretningen er at afdække, om de undersøgte virksomheder ud fra et entydigt og dækkende regelsæt har etableret en tilfredsstillende praksis for at medtage og fordele omkostninger ved årsskiftet. Rigsrevisionen har undersøgt følgende områder i regnskabet hos de 10 virksomheder:

  • bevilling til formål, som ikke er blevet færdige i finansåret
  • hensættelser
  • skyldigt overarbejde
  • fordeling af omkostninger mellem regnskabsår
  • fordeling af forudbetalte indtægter og omkostninger mellem regnskabsår.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]