Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013

02.10.2014

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 28/2013 om revisionen af statsregnskabet for 2013

Beretningen indeholder resultatet af revisionen af statens regnskaber for 2013, herunder revisionen af de enkelte ministerområder. Rigsrevisionen erklærer sig bl.a. om hvorvidt regnskabet er rigtigt og om regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Beretningen indeholder endvidere resultatet af 5 revisioner, som er gennemført på tværs af en række virksomheder. Analyserne handler om større engangsudbetalinger i staten, fratrædelsesaftaler i staten, 6 virksomheders forvaltning af statslige tilskud, 7 virksomheders fastsættelse af gebyrer og ledelsesinformation på 6 ministerområder.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning  kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]