Folketingets udbud af arbejdsbeklædning

17.09.2014

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Folketingets kontaktperson, se feltet "Kontakt" til højre i skærmbilledet. Udbudsbekendtgørelsen kan downloades fra feltet "Download" til højre i skærmbilledet. Spørgsmål og svar vedr. udbuddet kan se via siden "Spørgsmål og Svar" fra feltet "Interne links" til højre i skærmbilledet.


Udbuddet er offentliggjort i Supplement til De Europæiske Fællesskabers Tidende og i TED databasen den 17-09-2014 ved udbudsbekendtgørelse med referencenr. 2014/S 178-314256 og gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Bek. nr. 712 af 15/06/2011 om gennemførelse af udbudsdirektivet.

I Folketingets administration er der en række medarbejdere, der skal bære en bestemt beklædning eller uniform efter nærmere fastlagte regler. Det drejer sig om medarbejdere i betjentenheden, drifts- & vedligeholdelsesenheden og rengøringsenheden. I alt skal ca. 150 faste medarbejdere dagligt gå klædt i en bestemt beklædning eller uniform.

Betjentenheden varetager sikkerhedsopgaver herunder adgangskontrol i Folketingets reception og besøgsindgang, rundvisning af gæster, print og arkivering mv.

De ansatte i drifts- og vedligeholdelsesenheden varetager vedligeholdelsesopgaver som tapetsering, malerarbejder, snedkerarbejder mv.

Rengøringsenheden varetager rengøringsopgaver på Christiansborg og tilknyttede bygninger.

Formålet med dette udbud er at finde Folketingets leverandør/leverandører til levering af arbejdsbeklædning.

Udbuddet opdeles i tre delaftaler. Der indgås rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Det kan blive samme leverandør på 1, 2 eller 3 delaftaler.

Delaftale 1:

Levering af arbejdsbeklædning til Folketingets vagter og folketingsbetjente.

Delaftale 2:

Levering af arbejdsbeklædning til Folketingets håndværkere.

Delaftale 3:

Levering af arbejdsbeklædning til Folketingets rengøringspersonale, også kaldet husbetjente.


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]