Dagsorden for statsreivsormøde i dag 17. september 2014 kl. 13.15

17.09.2014

1.         Nye beretninger

 • Beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort
  Offentliggøres ca. kl. 16.30
 • Beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten til solcelleanlæg
  Offentliggøres senest kl. 16.00
 • Beretning nr. 26/2013 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013
  Offentliggøres ca. kl. 16.30

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort på Statsrevisorernes hjemmeside

2.         Opfølgning på beretninger vedr. 2013

3.         Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4.         Administrative sager

 • Henvendelse fra Kulturudvalget om Beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte museers sikring af kulturarven
 • Evaluering af Statsrevisorernes besigt til Grønland og Island 29. august – 5. september 2014
 • Mødeplan 2015
 • Seminar for sekretariater for parlamentariske revisionsorganer i Norden 8.-9. september 2014

5.         Notater fra rigsrevisor

6.         Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

7.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]