Ny beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort er afgivet

17.09.2014

Statsrevisorerne har den 17. september 2014 afgivet beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort med denne bemærkning:

Fælles Medicinkort (FMK) består af en central database, der indeholder alle borgeres medicinoplysninger, og lokale FMK-integrationer i en lang række sundhedssystemer – de praktiserende læger har fx 10 forskellige – og det forventes, at FMK kan få op til 200.000 brugere i sundhedssektoren. Når FMK er fuldt implementeret, vil praktiserende læger, sygehuse, hjemmesygeplejersker mfl. kunne trække på databasens aktuelle oplysninger om patienternes medicin.

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) havde ansvaret for FMK fra medio 2008, til SDSD blev nedlagt i 2010, hvor National Sundheds-it (NSI) overtog ansvaret. NSI indgår i Sundhedsministeriets koncern. ABT-fonden (nu Fonden for Velfærdsteknologi) under Finansministeriet ydede ca. 200 mio. kr. til etableringen af FMK, som forventedes at give en årlig økonomisk gevinst på ca. 123 mio. kr. Planen var oprindelig, at FMK skulle være fuldt udrullet ved udgangen af 2011.

Statsrevisorerne kritiserer Sundhedsministeriets, NSI’s og regionernes mangelfulde indsats i udviklingen og implementeringen af (FMK). Konsekvenserne er, at FMK er betydeligt forsinket og stadig ikke anvendes fuldt ud. Endvidere er den samlede pris for at indføre FMK ukendt.

Statsrevisorerne skal pege på en række årsager til den utilfredsstillende udvikling:

  • Sundhedsministeriet har ikke sikret tilstrækkelig ledelseskraft og incitamenter til at sikre fremdriften i FMK-programmet, skønt udviklingen af FMK involverer uafhængige offentlige og private parter.
  • NSI har ikke kortlagt de arbejdsgange, som FMK skal understøtte, og havde fra start ikke sikret, at anvendelighed og datakvalitet var tilstrækkeligt testet.
  • NSI har ikke sikret it-sikkerheden tilstrækkeligt i det centrale FMK-system, herunder følsomme persondata.
  • Regionerne har ikke sikret oprydning i patienternes medicinkort, tests af brugervenligheden i FMK og tilstrækkelig oplæring af brugerne af FMK.

Statsrevisorerne kritiserer Sundhedsministeriet for at give ukorrekte oplysninger til Folketingets Finansudvalg i 2011 om, at kommunerne forventedes at nå fristen i 2011.

Ministerens svarfrist: 4 mdr.

  • Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]