Dagsorden for statsrevisormøde i dag 21. august 2014 kl. 13.15

21.08.2014

1.         Nye beretninger

  • Beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing- området 
  • Beretning nr. 22/2013 om i ndsatsen overfor hjemløse
  • Beretning nr. 23/2013 om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU’s fonde

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2.         Opfølgning på beretninger vedr. 2013

3.         Fortsatte opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4.         Administrative sager

  • Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Grønland og Island

5.         Notater fra rigsrevisor

6.         Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

7.         Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]