Parlamentarisk arbejdsgruppe vedr. beskyttelse af personfølsomme oplysninger

03.07.2014

Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg har den 3. juni 2014 afgivet beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en bedre beskyttelse af personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders behandling af disse.

Efterfølgende er der i overensstemmelse med beretningen blevet nedsat to arbejdsgrupper under henholdsvis Kulturudvalget og Retsudvalget. Følgende medlemmer er blevet udpeget til de to arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppen under Retsudvalget:

Karsten Lauritzen (V), formand
Trine Bramsen (S)
Dennis Flydtkjær (DF)
Jeppe Mikkelsen (RV)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Pernille Skipper (EL)
Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Tom Behnke (KF)

Arbejdsgruppen under Kulturudvalget:

Pernille Skipper (EL), formand
Ellen Trane Nørby (V)
Troels Ravn (S)
Morten Marinus (DF)
Zenia Stampe  (RV)
Özlem Cekic (SF)
Mette Bock (LA)

Begge arbejdsgrupper har sendt beretningen i høring hos udvalgte interessenter. Herudover er høringen blevet lagt på høringsportalen. Der er frist for høringssvar den 29. august 2014.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]