Ansøgning om privilegeret adgang for folketingsåret 14-15

27.06.2014

Den årlige ansøgningsrunde for privilegeret adgang for pressen til Folketinget er nu åben

Pressen har tre forskellige muligheder for adgang til Folketinget:

 • Pressekort
 • Privilegeret adgang
 • Aftale med et folketingsmedlem


Adgang med pressekort sker via besøgsindgangen og kan ske hurtigt og nemt i Folketingets almindelige arbejdstid. Der er ikke krav om, at man på forhånd skal være akkrediteret eller godkendt, så længe man har en aftale med et medlem af Folketinget eller har et andet ærinde i Folketinget. Adgang med almindeligt pressekort vil derfor i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt i forbindelse med reportager, interviews og andet journalistisk arbejde.

Privilegeret adgang er tiltænkt ansatte på mediernes politiske redaktioner, som kommer på tilnærmelsesvis daglig basis i Folketinget i forbindelse med deres arbejde. Forudsætningen for at søge privilegeret adgang, er at journalisten eller redaktion har Christiansborg som deres primære arbejdsplads, og derfor har deres daglige gang på Christiansborg. Hvis ikke det er sandsynligt, at adgangen bruges på daglig basis, vil Folketinget henvise til, at adgang skal ske med pressekort.

Hvis du er journalist, men ikke har et pressekort, kan du få adgang til Folketinget ved forudgående aftale med det folketingsmedlem, du skal interviewe.

Hvis du ønsker at søge om privilegeret adgang for Folketingsåret 2014-2015, skal du udfylde ansøgningsskemaet via linket i højremenuen. 

Ansøgningsfrist: Fredag den 15. august 2014.

Du kan forvente svar på din ansøgning ultimo september 2014.

Inden du udfylder ansøgningen, bedes du læse om de kriterier, der gælder for tildeling af privilegeret adgang.

Priviligeret adgang til pressen fordeles med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Privilegeret adgang er forbeholdt medier med redaktionelle medarbejdere, som kommer i Folketinget på tilnærmelsesvis daglig basis og dermed har Folketinget som primær arbejdsplads.
 • Medier, der i høj grad beskæftiger sig med formidling af aktuel folketingspolitik, kan opnå privilegeret adgang.
 • Mindst halvdelen af mediets indhold skal være redaktionelt stof, hvoraf mindst en tredjedel skal være egenproduceret med henblik på offentliggørelse via det pågældende medie.
 • Mediet skal være landsdækkende forstået således, at mediet udkommer eller er tilgængeligt i store dele af Danmark. Medier med meget stor regional udbredelse kan også komme i betragtning.
 • Mediet skal have en redaktion på minimum tre lønnede redaktionelle medarbejdere, hvoraf hovedparten skal have arbejdssted uden for Christiansborg.
 • Grønlandske, færøske, public service medier og medier fra det danske og tyske mindretal har en særstilling
 • Mediet skal være i drift.


Der fordeles maksimalt 190 privilegerede adgange ved den årlige ansøgningsrunde. Dertil kommer 10 adgange, som kan fordeles i løbet af året, hvis der melder sig nye ansøgere, eller hvis allerede repræsenterede medier har brug for midlertidig udvidelse af deres bemanding.

Praktiske oplysninger

 • Folketinget råder over ca. 100 faste arbejdspladser til journalister med privilegeret adgang.
 • En privilegeret adgang giver ikke ret til en fast arbejdsplads eller kontor. 
 • Den privilegerede adgang udstedes for ét år ad gangen. 
 • Medier, der opnår privilegeret adgang, kan fordele det tildelte antal pladser blandt medarbejdere og praktikanter. Der udstedes ikke yderligere adgangskort udover den tildelte kvote. Medarbejdere, som ikke er blandt dem, som modtager privilegeret adgang, kan benytte deres pressekort til at få adgang til Folketinget på normale journalist vilkår.
 • Folketinget råder over et antal arbejdspladser på 3. sal, som kan benyttes af journalister med privilegeret adgang på time eller dagsbasis, som ikke ønsker, eller ikke får tildelt et fast kontor. Arbejdspladserne giver mulighed for adgang til internettet og for at følge debatten i Folketingssalen.


Folketinget samarbejder med foreningen Folketingets Presseloge, der er pligtig at optage medier, der af Folketinget er tildelt privilegeret adgang, som medlemmer. Foreningen varetager forbindelser mellem medlemmer af Presselogen og Folketinget, herunder administration af de af Folketinget til Folketingets Presseloge tildelte kontorer.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]