Ny beretning om statens brug af konsulenter er afgivet

25.06.2014

Statsrevisorerne har den 25. juni 2014 afgivet beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om staten køber og anvender konsulentydelser på en hensigtsmæssig måde. Dette er den tredje undersøgelse af statens forbrug af konsulenter i perioden 2007-2014. Køb af konsulentydelser svarede i 2013 til minimum 12 % af statens samlede indkøb.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der fortsat ikke er retvisende tal for statens reelle forbrug af konsulenter. Beretningen viser, at statens forbrug af konsulenter er væsentligt højere end de 3,6 mia. kr., der i 2013 er registreret på de 2 indkøbskategorier, som Finansministeriet tager udgangspunkt i, når de oplyser om statens forbrug af konsulenter.

Statsrevisorerne kritiserer, at statens konsulentkøb stadig kun i få tilfælde er baseret på strategiske og dokumenterede overvejelser om, hvilke typer af opgaver der bedst løses af konsulenter.


Statsrevisorerne finder det positivt, at Rigsrevisionens gennemgang af 105 konsulentkøb i 10 statslige virksomheder viser, at der kun var enkelte køb, hvor virksomhederne anvendte konsulenter til opgaver, de selv burde kunne løse. Gennemgangen viser dog også, at der er behov for fokus på regler for udbud og annoncering af indkøb af konsulentydelser samt mere omkostningseffektiv adfærd ved køb under 500.000 kr.

Selv om den enkelte statslige virksomhed er den bedste til at vurdere, om anvendelsen af konsulenter er faglig og økonomisk fordelagtig, kan Finansministeriet efter Statsrevisorernes vurdering med fordel indtage en mere aktiv rolle på et væsentligt udgiftsområde.

Finansministeriet skal som koordinator for statslige indkøb skabe rammerne for sparsommelige og strategiske konsulentkøb i staten.

Ministrenes svarfrist: 4 måneder

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]