Ny beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter er afgivet

21.05.2014

Statsrevisorerne har den 21. maj 2014 afgivet beretning nr. 17/2013 om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter med denne bemærkning:

Når staten, regioner eller kommuner bygger, skal det ske på den måde, der er mest fordelagtig for bygherren, og på en måde, der tager hensyn til den fremtidige anvendelse og drift. Et byggeprojekts totaløkonomi omfatter udgifterne til anlæg samt alle fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse.

Bygningsstyrelsen har i mange år vidst, at vurderinger af totaløkonomi stort set ikke anvendes i statslige byggeprojekter. Årsagen er ifølge Bygningsstyrelsen mangel på relevante beregningsregler og erfaringsdata, til trods for at princippet om totaløkonomi blev introduceret med statsbyggeloven i 1971. Siden 2001 har det også fremgået af Finansministeriets budgetvejledning, at der som udgangspunkt skal vælges de anlægsløsninger, der giver den bedste samlede anlægs- og driftsøkonomi opgjort som nutidsværdi.

Statsrevisorerne kritiserer Bygningsstyrelsens mangelfulde vurdering af totaløkonomien i styrelsens byggeprojekter. Folketinget har således ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at beslutte, hvilke byggeprojekter der ud fra en totaløkonomisk vurdering er mest fordelagtige for staten. Statsrevisorerne finder endvidere, at Bygningsstyrelsens vejledningsindsats i anvendelse af totaløkonomi har været helt utilstrækkelig.

Statsrevisorernes kritik baserer sig bl.a. på følgende:

  • Bygningsstyrelsen har i ingen af 5 undersøgte byggeprojekter efterlevet bestemmelserne for totaløkonomi.
  • Bygningsstyrelsen har i ingen af aktstykkerne til Finansudvalget vedrørende 19 byggerier redegjort for de totaløkonomiske vurderinger af byggeprojekterne.
  • Bygningsstyrelsens vejledninger understøtter ikke anvendelsen af totaløkonomiske beregninger, da de fx ikke angiver en kalkulationsrente, konkrete metoder til energiberegninger og i øvrigt er delvist forældede.

Statsrevisorerne har noteret sig, at Bygningsstyrelsen har været i stand til at redegøre for de totaløkonomiske vurderinger i alle aktstykker for de 8 byggeprojekter, der er organiseret som offentlig-privat partnerskab (OPP) eller offentlig-privat samarbejde (OPS).

Ministrenes svarfrist: 3 mdr.

Se hele beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]