Begrænset udbud af kampagne i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2015

13.05.2014

Som et led i markeringen af grundlovsjubilæet i 2015 ønsker Folketinget at gennemføre en kampagne, der sætter fokus på demokrati og deltagelse.

Det primære formål med kampagnen er at understøtte opbygningen af unges demokratiske kompetence, der er defineret som evne, vilje og mulighed for at øve indflydelse på beslutningsprocesser – med fokus på deltagelse i det formelle demokrati. Kampagnen skal indeholde aktiviteter, der:

  • Motiverer til demokratisk deltagelse inden for de rammer, som det formelle demokrati tilbyder.
  • Bekræfter de unge i, at de har tilstrækkelige forudsætninger for at deltage i demokratiet.

Et sekundært formål er at skabe bred opmærksomhed om den fejring af demokratiet, som Folketingets samlede jubilæumsmarkering er.

Målgrupper
Kampagnens primære målgruppe er unge førstegangsvælgere. Den sekundære målgruppe er den brede, stemmeberettigede befolkning i Danmark.

Koncept og kampagneelementer
Folketinget har i samarbejde med Advice A/S udviklet et overordnet koncept for kampagnen, som ekspliciteres i udbudsmaterialet. Folketinget søger nu en leverandør, som skal stå for implementeringen af det eksisterende koncept gennem udvikling, produktion og distribution af kampagnens forskellige delelementer, herunder:

  • Digital platform inkl. indhold.
  • Kampagnematerialer (f.eks. plakater og merchandise).
  • Involverende aktiviteter målrettet kampagnens primære målgruppe.
  • Mediaplanlægning og mediaindrykninger (print, digital, outdoor m.v.).
  • Rekruttering og betjening af ambassadører for kampagnen.
  • Udvikling og eksekvering af PR-strategi, der indtænker Folketingets øvrige jubilæumsaktiviteter.

Folketinget vil selv stå for evaluering af kampagnen i samarbejde med et eksternt analysebureau.

Tidsperiode
Kampagnen skal løbe i det første halvår af 2015 og kulminerer på grundlovsdag den 5. juni 2015.

Frist for anmodning om prækvalifikation er den 3. juni 2014 kl. 10.00.

Se udbudsbekendtgørelsen for oplysninger om procedure, krav m.v. i forbindelse med anmodning om prækvalifikation.

Udbudsmaterialet forventes udsendt til de prækvalificerede tilbudsgivere primo august 2014.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]