Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

27.05.2014

Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde onsdag den 28. maj 2014 kl. 08.00. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Følgende emner er på dagsordenen:

  • Ukraine 
  • Syrien 
  • Fredsprocessen i Mellemøsten 
  • Afghanistan 
  • Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske dimensioner af råstofudvinding i Grønland  
  • Internationale operationer 

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til forløbet af en række internationale møder og bilaterale drøftelser, herunder udenrigsministerens deltagelse statsbesøget i Kina, deltagelse i nordisk udenrigsministermøde i Island og besøg i Washington D.C. 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [19.06.2017]