Folketinget udstiller Novemberforfatningen 1863

03.04.2014

Folketinget udstiller til udgangen af maj 2014 Novemberforfatningen sammen med de øvrige grundlove i Vandrehallen på Christiansborg. Det sker i anledning af, at krigen i 1864 markeres i år.

Novemberforfatningen 1863

Novemberforfatningen blev vedtaget af det såkaldte Rigsråd, der fungerede i 1855-64 ved siden af Rigsdagen som organ for det samlede monarki. Forfatningen i 1863 var en fællesforfatning for det danske kongerige og hertugdømmet Slesvig. Kong Chr. IX underskrev forfatningen.
 
Vedtagelsen var en provokation af den preussiske ministerpræsident Bismarck og var medvirkende til udbruddet af den slesvigske krig mellem Danmark og Preussen og Østrig i 1864.
 
Folketinget udstiller originalen af Novemberforfatningen. Dette dokument er ikke en permanent del af Folketingets udstilling af forfatningsdokumenter. Den er udlånt fra Rigsarkivet.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]