Ny beretning om DSB's økonomi er afgivet

19.03.2014

Statsrevisorerne har den 19. marts 2014 afgivet beretning nr. 15/2013 om DSB's økonomi med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har anmodet om denne beretning for at få en bredt anlagt undersøgelse af, om DSB har været drevet på et forretningsmæssigt grundlag siden etableringen som selvstændig offentlig virksomhed i 1999. Anmodningen var begrundet i en stadig mere negativ udvikling i DSB’s regnskabsresultater i perioden 2007-2011 og i, at Transportministeriet i 2014 skal forhandle ny kontrakt med DSB om at køre togtrafik i Danmark.

I perioden 2007-2011 var DSB’s indtægter faldende, omkostningerne steg, og der var markante underskud på udenlandske investeringer.

Statsrevisorerne konstaterer, at den negative udvikling i DSB’s regnskabsresultater er stoppet. Efter store regnskabsmæssige underskud i 2010 og 2011 var DSB’s resultat før skat positivt i 2012, og resultatet steg til 386 mio. kr. i 2013. DSB’s økonomi er dog fortsat belastet af en betydelig gæld, som i 2013 var på ca. 16 mia. kr.

Målet med den nye strategi ”Sundt DSB” er at reducere omkostningerne betragteligt og forøge passagerindtægterne. Ændringerne har i 2012 og 2013 bl.a. medført:

  • reducerede personaleomkostninger til kørende og administrativt personale, ledere og håndværkere
  • faldende investeringsniveau og bedre muligheder for at prioritere investeringerne
  • øgede indtægter, både fra passagerer, trafikkontrakter og salg af reparation og vedligeholdelse.

Statsrevisorerne bemærker, at der trods forbedret effektivitet siden 2011 fortsat er potentiale for yderligere effektiviseringer. Det er også usikkert, om DSB vil nå målene for ”Sundt DSB” ved udgangen af 2014.

DSB er en selvstændig offentlig virksomhed, som skal drives forretningsmæssigt. Samtidig er DSB en virksomhed, der ligger under for transport- og samfundspolitiske hensyn og politiske beslutninger, som kan påvirke driften. Det er derfor vigtigt, at Transportministeriet forstår sin rolle, der fx indebærer, at ministeriet optræder som både ejer af DSB og som køber af trafikydelser.

Statsrevisorerne kritiserer, at transportministeren ikke handlede i tide, skønt ministeriet i perioden 2007-2010 var opmærksom på, at DSB i stigende grad havde væsentlige økonomiske problemer. Statsrevisorerne konstaterer, at Transportministeriet og DSB fra starten af 2011 i stigende grad tog initiativ til at løse problemerne.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]