Statsrevisorernes opfølgning på beretning om den offentlige ejendomsvurdering

20.02.2014

Statsrevisorerne har i dag afgivet denne bemærkning til opfølgning på beretning 13/2012 om den offentlige ejendomsvurdering:

Statsrevisorerne bemærker, at skatteministeren har fundet det nødvendigt, at SKAT validerede det datagrundlag, som man havde udleveret til Rigsrevisionen. Statsrevisorerne skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at alle myndigheder er forpligtede til at give Rigsrevisionen fyldestgørende og retvisende oplysninger af betydning for revisionen.

Statsrevisorerne bemærker endvidere, at skatteministeren har fundet det nødvendigt at hyre Kammeradvokaten til at udtale sig om SKATs ejendomsvurderinger. Kammeradvokatens udtalelse om, at SKATs vurderinger af ejerboliger ikke har været upræcise i en sådan grad, at SKATs forvaltning falder uden for lovens rammer, ændrer ikke ved Statsrevisorernes bemærkning. Statsrevisorerne vurderer fortsat, at Skatteministeriets forvaltning af den offentlige ejendomsvurdering ikke har sikret en lige og fair behandling af borgere og virksomheder, der ejer ejendomme.

Kammeradvokatens udtalelse og SKATs validering af datagrundlaget viser bl.a., at 72 % af parcelhusene – og ikke 75 % som anført i beretningen – var over- eller undervurderede i 2011. Det forrykker ikke Statsrevisorernes konklusion om, at træfsikkerheden af SKATs ejendomsvurderinger er forringet siden 2001.

Grundlaget for Statsrevisorernes behandling har været

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]