Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttels

20.02.2014

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 125, der omhandler ændringer vedr. fordelingen af kompetencer på råstofområdet og for visse deponier. Udvalget forventer at afgive betænkning den 13. marts 2014.

Lovforslag L 125 blev 1.behandlet i Folketinget den 7. februar 2014 og er henvist til behandling i Miljøudvalget. Forhandlingerne i Folketingssalen kan ses her

Udvalget har godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 13. marts 2014. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse.

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L 125 

Med lovforslaget ændres miljøbeskyttelsesloven, således at opgaverne vedrørende godkendelse og tilsyn med affaldsdeponeringsanlæg samles hos staten. Samtidig ændres råstofloven, så samtlige opgaver vedrørende råstofindvinding på land samles i regionsrådet. Det betyder, at kommunernes kompetencer vedrørende tilladelser og tilsyn på råstofområdet m.m. flyttes til regionsrådet. Regionsrådet får pligt til at høre kommunalbestyrelsen.

Lovforslaget er en opfølgning på evalueringen af kommunalreformen og udmønter den fælles aftale mellem regeringen og Folketingets partier om en justering af kommunalreformen for at sikre øget faglighed og effektivitet på miljøområdet


 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]