Høring om digitalisering af folkeskolen

11.02.2014

Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg afholder en høring om digitalisering af folkeskolen i Landstingssalen på Christiansborg tirsdag den 11. marts kl. 14.00-ca. 17.00.

Børne- og Undervisningsudvalget afholder høringen for at få belyst, hvordan, hvornår og i hvilket omfang en øget anvendelse af digitale redskaber og lærermidler og digital undervisning og læring kan medvirke til at løfte det faglige niveau, frigøre ressourcer, øge elevernes læring samt forbedre samarbejdet og kommunikationen i folkeskolen.

Det skal herunder belyses, hvilke faldgrupper der kan være, på hvilke områder, en øget digitalisering ikke vil være velegnet, samt hvilken effekt implementeringen af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd må forventes at få for folkeskolen.

Under høringen skal bl.a. følgende spørgsmål belyses:    

-       Hvad er status for digitaliseringen af folkeskolen, og hvad er de fremadrettede muligheder, udfordringer, begrænsninger og barrierer?

-       Hvilke erfaringer – positive såvel som negative - er der med anvendelse af it som en integreret del af konkret undervisningspraksis, hvordan kan den viden, der findes i dag, udnyttes, og hvilket udviklingspotentiale er der inden for pædagogik/didaktik?

-       Kan digitale redskaber og lærermidler øge elevernes læring og være med til at motivere og inddrage eleverne aktivt i læringen ud fra individuelle forudsætninger?

-       Kan it og digitale redskaber understøtte organiseringen af undervisningen og forberedelsen heraf, og i hvilket omfang vil dette kunne frigøre ressourcer til et løft af det faglige niveau?

-       Hvordan kan digitale redskaber gøre kommunikationen mellem skole, elever, lærere og forældre nemmere, så f.eks. forældrene lettere kan følge deres barns udvikling og spille en mere aktiv rolle?

-       Hvordan kan digitale redskaber medvirke til, at prøver m.m. gennemføres mere effektivt?

Oplægsholdere på høringen er:

-          Jakob Harder, vicedirektør, UNI•C

-          En repræsentant for KL (afventer navn)

-          Thomas Illum Hansen, centerleder ved læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler

-          Christian Scheuer, afdelingsdirektør i Børn & Uddannelse, KMD

-          Claus Hjortdal, næstformand, Skoleledernetværket for digital forandringsledelse

-          Kasper Koed, it-didaktisk konsulent på University College Capital, Center for Undervisningsmidler

-          Fredrik Paulsson, lektor ved Umeå Universitet, Sverige

-          Lars Henrik Schmidt, professor, Institut for uddannelse og Pædagogik (DPU)

 

Information om tilmelding og program findes på siden til højre.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]