Dagsorden for statsrevisormøde i dag 20. februar 2014 kl. 13.15

20.02.2014

0. Velkomst til ny statsrevisor

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af sociale ydelser
  • Beretning nr. 11/2013 om Forsvarets fraflytning af Grønnedal
  • Beretning nr. 12/2013 om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2012

3. Opfølgning på beretninger vedr. 2013

4. Administrative sager

  • Statsrevisorernes regnskab for 2013 med regnskabsforklaringer
  • Statsrevisorernes årlige besøg i Rigsrevisionen 19. marts
  • Statsrevisorernes besigtigelse af danske myndigheders EU-kontrol 2.-3. april
  • Sekretariatets arrangement for Folketingets Presseloge 26. februar

5. Notater fra rigsrevisor

6. Statsrevisorernes evt. anmodninger om nye undersøgelser

7. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]