Ny beretning om Forsvarets fraflytning af Grønnedal er afgivet

20.02.2014

Statsrevisorerne har den 20. februar 2014 afgivet beretning nr. 11/2013 om Forsvarets fraflytning af Grønnedal med denne bemærkning:

Forligskredsen bag forsvarsforliget 2010-2014 besluttede i august 2011 at nedlukke Grønlands Kommando i Grønnedal og at etablere Arktisk kommando i Nuuk. Det var en strategisk beslutning om at effektivisere Forsvarets opgaveløsning i de nordatlantiske områder ved Grønland og Færøerne ud fra den faktiske og forventede udvikling i området. Forsvaret begyndte at forlade Grønnedal i 2012 og forventer at være helt fraflyttet i 2017.

Forligskredsen traf beslutningen om at flytte til Nuuk på baggrund af en mundtlig orientering fra Forsvarsministeriet og ”Rapport vedrørende placering af Værnsfælles Arktisk Kommando” (VAK-rapporten). Rapporten gennemgik fordele og ulemper ved at placere Arktisk Kommando i Nuuk eller Narsarsuaq i forhold til at forblive i Grønnedal. VAK-rapportens analyse viste, at placeringen i Nuuk bedst opfyldte Forsvarets krav ved løsning af opgaverne i Nordatlanten, ligesom placeringen i Nuuk havde driftsøkonomiske fordele.

I VAK-rapporten var miljøoprydningen ved fraflytning af Grønnedal estimeret til 33 mio. kr. Af rapporten fremgik det, at der ikke var medregnet udgifter til rømning og eventuel nedbrydning i Grønnedal, da faciliteternes fremtid var uafklaret. Forsvaret har både før og efter afgivelse af VAK-rapporten vurderet, at omkostningerne til nedbrydning vil være 50 mio. kr. Desuden fremgik det ikke, at omkostningerne til miljøoprydning var baseret på foreløbige miljøundersøgelser, og at det var uklart, hvilke miljøkrav Grønlands Selvstyre ville stille til miljøoprydningen.

Forsvarsministeren har løbende orienteret forligskredsen om stigningen i de forventede omkostninger ved at forlade Grønnedal. I det seneste skøn fra 2013 er de samlede omkostninger opgjort til 100-200 mio. kr. Der er endnu ikke indgået aftale med Grønlands Selvstyre om omfanget af miljøoprydningsopgaven.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet i det skriftlige beslutningsgrundlag til forligskredsen ikke har tydeliggjort, at der var stor usikkerhed forbundet med at opgøre de forventede omkostninger ved at flytte Grønlands Kommando fra Grønnedal.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvarsministeriet ikke har oplyst en forventet omkostning på 50 mio. kr. til en eventuel nedbrydning af bygningerne i Grønnedal i beslutningsgrundlaget, uanset at beløbet har været kendt siden 2010.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]