Dansk medlem til Europaråds-komité

19.12.2013

Dansk medlem til Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT)

Den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling skal indstille tre kandidater til den danske plads i CPT. CPT’s kompetenceområde er forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa, og arbejdet består i besøg til steder, hvor frihedsberøvede personer tilbageholdes som f.eks. fængsler, politistationer, psykiatriske hospitaler og lignende. Kandidaterne skal være i stand til at deltage aktivt i komiteens arbejde. Hvervet er ulønnet og kan omfatte op til 40 dage pr. år. Rejseudgifter og øvrige omkostninger kompenseres.

  Til hvervet søges kandidater med følgende kvalifikationer:

·         Kompetence på menneskerettighedsområdet eller professionel erfaring på de områder, der er dækket af CPT-konventionen

·         Meget godt kendskab til engelsk og/eller fransk, som er Europarådets officielle sprog

·         Specialisering inden for kriminalforsorg eller retsmedicin er en fordel.

Yderligere oplysninger om CPT’s arbejde kan læses på http://www.cpt.coe.int/en/ , mens konventionen om CPT kan ses på http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm

Kandidater til den danske plads i CPT skal anmelde sig senest den 15. januar 2014 ved anvendelse af model cv for CPT kandidater, som fås ved henvendelse til mette.vestergaard@ft.dk (inden afsendelse af ansøgning), og derefter sende ansøgningen til mette.vestergaard@ft.dk


Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]