Dagsorden for statsrevisormøde i dag 13. november 2013

13.11.2013

1. Nye beretninger

 • Beretning nr. 17/2012 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012
 • Beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012
 • Beretning nr. 4/2013 om de specialiserede socialområde – statens overførsler til kommuner og regioner i 2012  

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2012

3. Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

 • Beretning nr. 2/1996 om eksportkreditordningen, herunder Danmarks Erhvervsfonds regnskabsaflæggelse

4. Administrative sager

 • Regeringens brev til Folketingets formand om solcellesagen
 • Mødeplan 2014
 • Evaluering af Statsrevisorernes besøg i EU 25.-26. september 2013
 • Public Accounts Committees Symposium 22.-23. oktober 2013 i London ved International Centre for Parliamentary Studies
 • Statsrevisorernes deltagelse i Folkemødet 2014
 • Forslag til fælles møde med Finansudvalget og Europaudvalget om revision af EU’s regnskaber
 • Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2012

5. Notater fra rigsrevisor

6. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

7. Pressehåndtering af kommende beretninger

8. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]