Ny beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012

13.11.2013

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet for 2012

Beretningen indeholder resultatet af revisionen af statens regnskaber for 2012, herunder revisionen af de enkelte ministerområder. Rigsrevisionen erklærer sig bl.a. om hvorvidt regnskabet er rigtigt og om regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Beretningen indeholder også 5 tværgående analyser, som Rigsrevisionen har gennemført om Statens Indkøbsprogram, stillingskontrollen, personaleadministrative centre, ”Effektiv administration i staten” og status for projekt ”God økonomistyring i staten”.

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]