Ny beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger er afgivet

09.10.2013

Statsrevisorerne har den 9. oktober 2013 afgivet beretning nr. 1/2013 om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger med denne bemærkning:

Digitalisering af kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder har et dobbelt formål. Digitaliseringen skal dels forbedre servicen for borgerne, dels medføre effektiviseringer i den offentlige sektor.

Formålet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er, at langt flere borgere skal betjene sig selv digitalt. Målsætningen er, at op mod 80 % af al kommunikation mellem borgere og myndigheder skal være digital i 2015, og på en række områder bliver digitale løsninger obligatoriske.

Statsrevisorerne finder, at når det offentlige stiller krav om, at borgerne skal anvende de digitale løsninger, er det afgørende, at løsningerne er brugervenlige, så flest mulige borgere kan anvende dem. Derfor henstiller Statsrevisorerne til, at Digitaliseringsstyrelsen opstiller mere ambitiøse mål for brugervenligheden i borgerrettede digitale løsninger og sikrer løbende opfølgning.

Beretningen viser, at offentlige myndigheder i 5 digitale løsninger har arbejdet med at sikre brugervenligheden. Statsrevisorerne forventer, at de offentlige myndigheder arbejder mere aktivt for at øge brugervenligheden ved:

  • at de fællesoffentlige krav til brugervenlighed efterleves, og at der systematisk gennemføres brugervenlighedstest
  • at Digitaliseringsstyrelsens klarmeldingskoncept også kommer til at omfatte, at myndighederne skal etablere betjening til de borgere, der ikke kan betjene sig selv digitalt
  • at offentlige myndigheder afsætter tilstrækkelige resurser til at vejlede borgere og virksomheder i at anvende de digitale løsninger.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]