Vietnams præsident besøgte Folketinget

19.09.2013

I anledning af at Vietnams præsident, Truong Tan Sang, var på statsbesøg i Danmark den 18.-20. september, mødtes han med Præsidiet torsdag den 19. september i Samtaleværelset.

 Vietnams præsident Truong Tan Sang
Fotograf Hasse Ferrold

”Jeg havde et spændende morgenmøde med Vietnams præsident Truong Tan Sang, hvor vi talte om vort langvarige samarbejde, siden Danmark i 1971 midt under krigen anerkendte Nord-Vietnam. Jeg sagde som gammel ven af Vietnam , der i 1993 var med til at bestemme, at Vietnam skulle være programsamarbejdsland for DANIDA, at Vietnam nok de seneste 20 år har været den mest effektive samarbejdspartrner i udviklingsprogrammer, Danmark har haft. Vietnams egen indsats for bekæmpelse af fattigdom har været imponerende. Nu har Vietnam haft høj vækst i mange år, og fremtiden mellem vore lande handler om øget samhandel og investering – ikke mindst i bæredygtig udvikling og grøn vækst”, sagde Folketingets formand, Mogens Lykketoft, efter mødet.

Om Truong Sang

Truong Sang blev indsat som præsident i juli 2011. Han er desuden medlem af Kommunistpartiets indflydelsesrige Politbureau. Han har tidligere haft betydningsfulde poster i partiet. Truong Sang har en bachelor i jura.

Vietnams præsident udpeges formelt af landets Nationalforsamling, der er domineret af Kommunistpartiet. Præsidenten har stor politisk indflydelse. Han er bl.a. øverstbefalende for landets væbnede styrker og præsidenten udpeger premierministeren og de øvrige ministre, som Nationalforsamlingen har ret til at afskedige. Nationalforsamlingen har siden valget i 2011 bestået af 458 medlemmer af Kommunistpartiet og 42 parti-uafhængige medlemmer. 122 af Nationalforsamlingens medlemmer er kvinder (24,4 pct.).

Vietnams præsident Truong Tan Sang
Fotograf: Peter Krab

Folketinget samarbejder med Vietnams nationalforsamling

Siden 2008 har Folketinget samarbejdet med Vietnams Nationalforsamling. Det overordnede formål med samarbejdet, som løber frem til 2015, er, at fremme den demokratiske regeringsførelse i Nationalforsamlingen og i dennes administration.

Vietnam har de seneste to årtier oplevet en rivende økonomisk og social udvikling. I begyndelsen af 1990’erne var Vietnam et af verdens fattigste lande. I dag – 20 år senere og med årlige vækstrater på omkring 7 pct. – er økonomien mere end tredoblet, og Vietnam er blevet et mellemindkomstland.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]