Statsrevisorerne holder pressemøde 21. august

20.08.2013

Onsdag 21. august 2013 kl. 16.00 holder Statsrevisorerne pressemøde om beretning om den offentlige ejendomsvurdering.

Statsrevisorerne præsenterer deres bemærkning til beretningen og besvarer spørgsmål fra pressen. Pressemødet holdes på Christiansborg, Provianthuset, lokale PRO-D.

Beretningen vil ligge på www.rigsrevisionen.dk den 21. august kl. 10.00. Journalister kan fra kl. 10 samme dag hente trykte eksemplarer af beretningen i Rigsrevisionen, Landgreven 4, eller i Statsrevisorernes Sekretariat, Folketinget, Christiansborg, Provianthuset 2. sal.

Statsrevisorerne har bedt rigsrevisor Lone Strøm om at holde et pressemøde med henblik på at besvare faktuelle spørgsmål om beretningen.

Rigsrevisor Lone Strøm præsenterer beretningen i Rigsrevisionen, Landgreven 4, kl. 11.00 og svarer herefter på faktuelle spørgsmål. 

FAKTA

De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF)
Henrik Thorup (DF)
Helge Adam Møller (K)
Kristian Jensen (V)
Klaus Frandsen (RV)
Magnus Heunicke (S)

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47 som revisionskontrol med den offentlige forvaltning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne. Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

 

FAKTA

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at fremme en redelig og effektiv forvaltning. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 20 beretninger om året og ca. 80 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Sekretariatschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]