Informationsmøde om Folketingets åbne data

10.07.2013

Folketinget indbyder hermed til informationsmøde om Folketingets åbne data.

Folketingets administration vil igangsætte et projekt, hvis formål det er at gøre Folketingets data tilgængelige via en åben grænseflade. Dette kunne f.eks. omfatte adgang via web services til data i XML-format el. lign.

Via grænsefladen vil alle, der er interesserede, kunne få adgang til Folketingets data og få mulighed for at anvende dem til egne formål.

De data, der bliver stillet til rådighed i den åbne grænseflade, er i det store hele de samme data, som i dag er tilgængelige via browsing på ft.dk og folketingstidende.dk.

På informationsmødet vil vi informere yderligere om hvilke data, der kan gøres tilgængelige, hvordan det kan ske, samt under hvilke betingelser data kan anvendes. Desuden vil vi informere om tidsplanen, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Efterfølgende vil vi indbyde særligt interesserede til at deltage i en workshop for at udveksle idéer og inspiration til projektet om, hvordan man evt. kan finde på at anvende Folketingets data således, at vi kan opbygge den mest muligt anvendelige løsning.

Informationsmødet henvender sig således til virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer, medier, studerende, forskere, mv. der kunne have interesse i at aftage Folketingets data via en åben grænseflade.

På informationsmødet vil gennemgangen af data være af teknisk karaktér.

Tid og dato

Mødet afholdes mandag d. 26. august 2013, kl. 9.30 – 12.00

Sted

Folketinget, Provianthuset, lokale Pro.D

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at skrive en e-mail til

Projektleder Anders Gilbro Nielsen, e-mail: anders.gilbro.nielsen@ft.dk

Angiv venligst navn, titel, firma/organisation samt e-mail-adresse.

Seneste dato for tilmelding er tirsdag d. 20. august, 2013

Program for mødet

9.30 – 9.40    Velkomst og introduktion til dagens program

9.40 – 10.10  Introduktion til Folketingets åbne data-projekt

10.20 – 11.00  Gennemgang af Folketingets datakatalog – hvad kan vi gøre tilgængeligt og i hvilken form?

11.10 – 11.40  Gennemgang af brugsbetingelser for Folketingets data

11.40 – 12.00 Afsluttende spørgsmål og tilmelding til workshops

Materiale

Umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb udsender Folketingets administration et foreløbigt datakatalog samt foreløbige brugsbetingelser for Folketingets data til informationsmødets deltagere. Desuden udsendes praktisk information om adgangsforhold, mm.

Datakataloget giver en oversigt over data, der eksponeres i Folketingets åbne data-projekt. Kataloget strukturerer de data, der indgår i Folketingets parlamentariske arbejde som f.eks. møder, afstemninger, forslag, aktstykker, bilag, personer, etc.

Hvis du ikke er fortrolig med Folketingets arbejde kan vi forud for informationsmødet anbefale at læse noget af det materiale om Folketingets arbejde, som vi har på vores hjemmeside.

Vi kan eksempelvis anbefale:

Folketinget – det danske folkestyre på Christiansborg
Link: http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Folketinget/Folketinget.aspx

Folketingets arbejde i sal og udvalg
Link: http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Undervisning/Folketingets%20arbejde%20i%20sal%20og%20udvalg.aspx

Workshops

I forlængelse af informationsmødet vil Folketingets administration invitere interesserede, der måtte ønske det, til at deltage i en workshop, hvor vi i dialog med deltagerne vil udveksle inspiration og idéer til brug af Folketingets data.

Vi vil med workshopdeltagerne endvidere drøfte mulighederne for sammen at teste de grænseflader, der stiller Folketingets data til rådighed.

Vi har planlagt følgende workshops:

Workshop 1,  tirsdag d. 3. september, kl. 13 – 16
Sted: Provianthuset, lokale Pro.A
Deltagere: Virksomheder, der leverer informationsprodukter, presse/medier, uafhængige informationstjenester og organisationer etc.

Workshop 2,  torsdag d. 5. september, kl. 13 – 16
Sted: Provianthuset, lokale Pro.A
Deltagere: Offentlige myndigheder, interesseorganisationer, politiske partier, studerende, forskere, etc.

Tilmelding til workshops

På informationsmødet vil der være mulighed for tilmelding til at deltage i en af de to workshops. Er du i tvivl om, hvilken workshop du hører til, aftaler vi dette nærmere.

Yderligere information

Yderligere information om Folketingets åbne data-projekt samt informationsmødet og workshops kan fås ved henvendelse til

IT projektleder

Anders Gilbro Nielsen
Folketingets It-udvikling
Tlf.   +45 33 37 55 00
Dir.   +45 33 37 34 96
Mob.+45 61 62 49 37

e-mail: anders.gilbro.nielsen@ft.dk

I perioden 13/7 til 4/8 modtages pga. ferie kun henvendelser pr. e-mail. Disse vil først blive besvaret efter d. 4/8.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]