Europaudvalget får bedre adgang til Rådets interne dokumenter.

05.07.2013

F.eks. får udvalget fremover adgang til notater om forhandlinger i Rådet (landepositioner), oversigter over Rådets og Europa-Parlamentets ændringsforslag til forslag fra Kommissionen og udtalelser fra Rådets Juridiske Tjeneste.

Det sker fordi Europaudvalget i dag har afgivet beretning om en styrket adgang til Rådets interne dokumenter. Dermed bringes Folketinget op på samme niveau som andre nationale parlamenter i EU.

Folketingets Europaudvalg har som sin primære opgave at holde sig velorienteret om udviklingen i EU, dels for at kunne udøve parlamentarisk kontrol med regeringens EU-politik, dels for at kunne gå i dialog med EU’s institutioner og andre nationale parlamenter i EU.

Europaudvalget får bedre kontrol med regeringen

Europaudvalget fik i forbindelse med det danske EU-formandskab i første halvår af 2012 gennemført en undersøgelse blandt de nationale parlamenter i EU om deres adgang til Rådets dokumenter via deres regeringer. Undersøgelsen viste, at Folketingets adgang til rådsdokumenter ligger langt fra de parlamenter, der har den bedste adgang.

Derfor opfordrede Europaudvalget i en beretning af 22. februar 2013 regeringen til at komme med et oplæg til, hvordan Europaudvalget får adgang til yderligere informationer vedrørende arbejdet i Rådet, der muliggør en parlamentarisk kontrol med regeringens EU-politik, som mindst svarer til de bedst stillede nationale parlamenters.

Beretningen, som Europaudvalget har afgivet i dag, skal ses som en implementering af beretningen af 22. februar 2013.

 Beretningen består af følgende hovedelementer:

  • Regeringen giver Europaudvalget adgang til Rådets dokumentdatabase, kaldet Extranet L. Beretningen indeholder en liste (bilag 1) over, hvilke typer af dokumenter der findes her. Det drejer sig bl.a. om notater om forhandlingerne i Rådet og mellem Rådet og Europa-Parlamentet, oversigter over Rådets og Europa-Parlamentets ændringsforslag til forslag fra Kommissionen, udkast til rådskonklusioner og udtalelser fra Rådets Juridiske Tjeneste.
  • En styrkelse af regeringens løbende orientering af Europaudvalget, bl.a. ved at regeringen kan benytte det faste pkt. på dagsordenen ”siden sidst” oftere, og ved at Danmarks ambassadører i EU-landene kan give baggrundsorienteringer om udviklingen i konkrete forhandlinger i Rådet eller forhold i EU-landene.

 

 Læs beretningen her

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]