Sara Olsvig valgt som formand for det arktiske parlamentarikersamarbejde

07.06.2013

Ved mødet i den stående komite for parlamentarikere i den arktiske region (SCPAR) på Svalbard blev folketingsmedlem Sara Olsvig (IA) valgt som kommende formand for komiteen. Olsvig overtager til september formandskabet efter norske Morten Høglund og er indtil da næstformand.

"Det arktiske parlamentarikersamarbejde er et vigtigt forum for såvel Grønland som Danmark, og jeg er meget beæret over at være blevet valgt til at overtage formandsposten", siger Sara Olsvig.

”Jeg er lykkelig for at det lykkedes at få Sara Olsvig valgt til formandsposten for det arktiske parlamentariker samarbejde. Det er godt for det arktiske samarbejde, godt for Grønland og godt for Rigsfællesskabet siger Formanden for Nordisk Råds delegation, Folketingets 1. næstformand Bertel Haarder, V.

Komiteen har medlemmer fra USA, Canada, Rusland, Finland, Sverige, Norge, Island, EU parlamentet og Rigsfællesskabet, samt forskellige observatører. Desuden har komiteen selv observatørstatus i Arktisk Råd og holder årligt 3-4 møder samt en konference hvert andet år. Komiteen udarbejder anbefalinger til de arktiske regeringer og har gennem årene løbende haft fokus på den menneskelige dimension af udviklingen i Arktis. Sara Olsvig repræsenterer Folketinget i parlamentarikerkomiteen.

"I komiteen mærker vi klart den stigende interesse for Arktis, og vi som parlamentarikere finder det yderst vigtigt at sikre de arktiske folk medindflydelse, også på statsniveau. Derfor er jeg særligt glad for, at Danmark/Grønland nu for første gang sætter sig i spidsen for parlamentarikersamarbejdet", siger Sara Olsvig.

 

Grønlands boykot drøftet

Ved komiteen møde i Svalbard blev Grønlands boykot af Arktisk Råd drøftet, og komiteen blev enige om en fælles udtalelse om sagen. I udtalelsen skriver komiteen at man har noteret sig, at Grønland ikke deltog ved ministermødet i Kiruna, og at man håber at Grønland igen i fremtiden vil deltage i Arktisk Råds arbejde.

"Jeg bragte sagen om Grønland op under vores møde og foreslog at vi udarbejdede en udtalelse om sagen. Vi har gennem dagene drøftet situationen og jeg er glad for, at vi har kunnet nå til enighed om en udtalelse fra komiteen", slutter Sara Olsvig.

Komiteen blev dannet i 1993 på initiativ af Nordisk Råd og har gennem årene ydet indflydelse i Arktis på forskellig vis. Blandt andet var komiteen en af initiativtagerne til det arktiske universitetssamarbejde University of the Arctic. Komiteen var også aktiv deltager ved etableringen af Arktisk Råd i 1996.

Komitemødet fandt sted i Longyearbyen den 3. juni og fortsatte mens komiteen sad vejrfast i verdens nordligste beboede sted Ny Ålesund den 4. og 5. juni.  

Komiteens næste møde finder sted i Murmansk i Rusland i september. Olsvig overtager officielt formandsposten efter dette møde og er indtil da næstformand i komiteen.

Nyheden om, at Sara Olsvig er valgt som kommende formand og komiteens udtalelse om Grønlands stop af deltagelse i Arktisk Råd kan læses på komiteens hjemmeside www.arcticparl.org

Nyhedsbrev fra komiteen om Sara Olsvigs valg som formand samt fra komiteen om Grønlands boykot af Arktisk Råd kan findes som link i højre side af denne nyhed.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]