Dagsorden for statsrevisormøde onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.15

12.06.2013

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 12/2012 om universiteternes stigende egenkapital

Beretningen med Statsrevisorernes bemærkning bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2012

3. Administrative sager

  • Statsrevisorernes kommunikationsstrategi
  • Statsrevisorernes deltagelse i Folkemøde på Bornholm – event 14. juni kl. 16

4. Notater fra Rigsrevisionen

  • Faktuelt notat af 29. maj 2013 om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU’s regnskaber for 2011

5. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]