Den kroatiske parlamentsformand besøgte Folketinget

02.05.2013

Formanden for det kroatiske parlament, Hr. Josip Leko, og næstformand, Hr. Zeljko Reiner, mødtes torsdag den 2. maj 2013 med Folketingets formand, Mogens Lykketoft i forbindelse med deres besøg i Folketinget. Besøget sker i anledning af Folketingets 3. behandling af lov om Danmarks ratifikation af traktaten om Kroatiens tiltrædelse af EU.

Kroatien

”Mødet var bl.a. en anledning til at lykønske den kroatiske parlamentsformand med Kroatiens EU-medlemskab – et medlemskab som landet har arbejdet målrettet for de seneste 8 år, og som det danske Folketing endeligt godkender i dag. Vi drøftede de aktuelle udfordringer i EU-samarbejdet og den fortsatte proces med at knytte resten af det vestlige Balkan nærmere til EU”, sagde Folketingets formand Mogens Lykketoft efter mødet.

Kroatien bliver den 1. juli 2013 optaget som EU’s 28. medlemsstat. Kroatiens optagelsesforhandlinger med EU blev afsluttet i 2011, og i januar 2012 stemte den kroatiske befolkning ja til EU-medlemskab.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]