Regelforenkling af en række love på natur og miljøområdet - L192 behandles i Miljøudvalget

16.04.2013

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 192, der omhandler ændring af fire love på miljø og naturområdet. Udvalget forventer at afgive betænkning den 2. maj 2013.

Lovforslag L 192 blev 1.behandlet i Folketinget den 2. april 2013 og er henvist til behandling i Miljøudvalget. Forhandlingerne i Folketingssalen kan ses her

Udvalget har godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 2. maj 2013. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse. 

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L 192
Med lovforslaget gennemføres ændringer i lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder. Samtidigt ophæves lov om kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

Lovforslaget er en udmøntning af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening af 10. juni 2012 om kommunernes økonomi. Med lovforslaget tilstræbes en regelforenkling og afbureaukratisering af reguleringen på natur- og miljøområdet. Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om regelforenkling, der kræver lovændringer.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]