Ændring af lov om miljøbeskyttelse - returpant (L178) behandles i Miljøudvalget

26.03.2013

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 178, der omhandler returpantsystemet. Udvalget forventer at afgive betænkning den 2. maj 2013.

Lovforslag L 178 blev 1.behandlet i Folketinget den 19. marts 2013 og er henvist til behandling i Miljøudvalget. Forhandlingerne i Folketingssalen kan ses her

Udvalget har på sit møde den 20. marts godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 2. maj 2013. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse. 

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L 178
Formålet med lovforslaget er at gennemføre en ny model for anvendelse af ikke indløste pant, som Dansk Retursystem A/S kan indtægtsføre. Lovforslaget fastsætter de årlige beløb, som Dansk Retursystem A/S i 2015-2019 skal betale til staten af indtægtsført pant. Halvdelen af beløbene forudsætter, at der indgås aftale om et dansk-tysk grænsepantsystem med Dansk Retursystem A/S som operatør. Den fornødne hjemmel hertil vil skulle tilvejebringes ved yderligere en ændring af miljøbeskyttelsesloven, når der er opnået en endelig enighed mellem Tyskland og Danmark om systemets indretning m.v.

Formålet med lovforslaget er endvidere at reducere Dansk Retursystem A/S’ tab som følge af producenters og importørers manglende indbetaling af pant og gebyrer for markedsførte emballager. Lovforslaget indeholder derfor en bemyndigelse til, at miljøministeren kan fastsætte regler om producenters og importørers sikkerhedsstillelse for betaling af pant og gebyrer for varer, produkter og emballager omfattet af en pant- og returordning.

Lovforslaget er en del af opfølgning på finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]