Folketingets udbud af levering af uniformsgenstande

07.03.2013

Tilbud skal være Folketingets kontaktperson (Morten.Thorsoe@ft.dk) i hænde senest kl. 12.00 den 22. april 2013

I Folketingets administration, er der en række medarbejder, der skal bære en bestemt beklædning eller uniform efter nærmere fastlagte regler. Det drejer sig om medarbejdere i service-, drifts- og sikkerhedsenheden. I alt skal ca. 80 faste medarbejdere dagligt gå klædt i en bestemt beklædning eller uniform. Desuden er der en række vikarer i forbindelse med spidsbelastninger og ved større arrangementer, der ligeledes skal gå klædt i uniform.

Personalet i service- og driftsenheden varetager en række serviceopgaver i forbindelse med den daglige drift af Folketinget. Disse opgaver spænder fra vedligeholdelse, til rengøring, print, arkivering mv.

Sikkerheden i Folketinget varetages af medarbejderne i sikkerhedsenheden. De står blandt andet for adgangskontrol i Folketingets reception og besøgsindgang.

De ansatte i service-, drifts- og sikkerhedsenheden skal bære de uniformer, som Folketingets uniformsudvalg har vedtaget, for at de fremstår professionelle, præsentable og let genkendelige.

Der er faste krav til, hvad de ansatte skal bære af beklædning og hvornår. 

De ansatte har behov for og ret til løbende hvert år at få suppleret de uniformsgenstande, som de får udleveret ved deres ansættelse.

Formålet med dette udbud er at finde Folketingets leverandør til levering af uniformsbeklædning.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]