Dagsorden for statsrevisormøde i dag 20. marts 2013 kl. 13.15.

20.03.2013

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S’ elpriser
  • Beretning nr. 8/2012 om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement
  • Beretning nr. 9/2012 om politiets it-system POLSAG

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2012

3. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

4. Fortsatte opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

5. Afgivelse af Endelig betænkning 2011

  • Statsregnskabet for 2011 forelægges Folketinget til godkendelse med Statsrevisorernes endelige betænkning, jf. Grund-lovens § 47, stk. 3, og Lov om Statsrevisorerne § 5.

6. Administrative sager

7. Notater fra rigsrevisor

8. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

9. Eventuelt
 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]