Ny beretning om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement er afgivet

20.03.2013

Statsrevisorerne har den 20. marts 2013 afgivet beretning nr. 8/2012 om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement med denne bemærkning:

Statsrevisorerne har bedt om denne undersøgelse på baggrund af en anmodning om revisionsmæssig bistand fra Folketingets Kulturudvalg i december 2012.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At interne kontroller og forretningsgange for møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement har været svage i 2011 og 2012, idet man i flere tilfælde har afveget fra interne retningslinjer om fx beløbslofter for bespisning.
  • At der lå kulturpolitiske, faglige eller logistiske begrundelser for, at den daværende kulturminister afholdt 5 konkrete arrangementer på Akademiet For Utæmmet Kreativitet. 3 ud af de 5 arrangementer har ikke været håndteret helt tilfredsstillende, fx med hensyn til overholdelse af beløbsloft for bespisning og indhentning af alternative tilbud.
  • At Rigsrevisionen ikke har grundlag for at fastslå, at den daværende kulturminister var inhabil i beslutningen om, at de 5 arrangementer blev placeret på Akademiet For Utæmmet Kreativitet.

Statsrevisorerne finder, at kulturministeren og Kulturministeriets departement har haft en utilstrækkelig dialog om ministerens mulige inhabilitet.

 


Beretningen fremsendes til Kulturudvalget, der inden 2 uger meddeler Statsrevisorerne, om udvalget vil lade beretningen indgå eller optrykke som et bilag til en udvalgsbetænkning eller beretning. Er dette ikke tilfældet, afgiver Statsrevisorerne beretningen til Folketinget og fremsender den til kulturministeren med anmodning om en ministerredegørelse med svarfrist på 2 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]