Miljøudvalget udvalgsbehandler lovforslag L 97 om nanomaterialer og biocider

08.02.2013

Miljøudvalget har indledt udvalgsbehandlingen af lovforslag L 97, der omhandler ændringer i lov om kemikalier og lov om afgift på bekæmpelsesmidler. Udvalget forventer at afgive betænkning den 21. februar 2013.

Lov L 97 er henvist til behandling i Miljøudvalget. Lovforslaget omhandler primært reglerne for nanomaterialer og biocidmidler.

udvalget har godkendt tidsplan for behandling af lovforslaget. I følge tidsplanen forventer udvalget at kunne afgive betænkning den 21. februar 2013. Interessenter, der ønsker at gøre udvalget opmærksom på særlige forhold i lovforslaget bedes rette henvendelse til sekretariatet ved at skrive til denne adresse.

Lovforslaget, høringssvar og udvalgets spørgsmål til ministeren kan læses her.

Resumé af L97
Nanomaterialer er i de senere år introduceret i en række produkter, og det er et område med stort vækstpotentiale. Nanomaterialernes særlige egenskaber gør, at de kan hjælpe til at spare både energi og ressourcer, men samtidig kan de have særlige sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber. Formålet med lovforslaget er at give miljøministeren bemyndigelse til i lov om kemikalier at fastsætte regler om oprettelse af en database over produkter, der indeholder nanomaterialer, og indberetningspligt til databasen.

Samtidig tilpasses de danske regler om biocidmidler til EU's forordning om biocidmidler. Forordningen fastsætter krav for godkendelse af produkter m.m. Ændringen betyder, at produkter, der indeholder stoffer med særligt farlige egenskaber, ikke vil kunne godkendes. Endvidere udvides reguleringen til at omfatte behandlede artikler og et markedsføringsforbud mod artikler, som er behandlet med et biocidmiddel, der ikke er godkendt i EU. Den eksisterende nationale godkendelsesordning tilpasses forordningens regler, bl.a. om databeskyttelse.

Endelig indfører lovforslaget en generel bemyndigelse til at anvende digital kommunikation på lovens område, i første omgang vedrørende databasen over nanoprodukter og ansøgninger om godkendelse af biocidmidler.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]