Dagsorden for statsrevisormøde i dag 27. februar 2013 kl. 13.15

27.02.2013

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige tilskudsmidler

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning bliver offentliggjort ca. kl. 16.15 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

3. Fortsat opfølgning på tidligere beretninger der ikke er afsluttede

4. Administrative sager

  • Statsrevisorernes besøg i Rigsrevisionen 27. februar 2013
  • Fælles møde 1. marts med Europaudvalget og Finansudvalget om revision af EU’s regnskaber
  • Seminar i Oslo for nordiske revisionskomitéer 22. april 2013
  • Temadebat om effektivisering i det offentlige 20. marts 2013
  • Statsrevisorernes regnskab for 2012
  • Statsrevisorernes bidrag til budget 2014
  • Rigsrevisionens bidrag til budget 2014 inkl. bevillingsafregning for 2012

5. Notater fra rigsrevisor

6. Eventuelt

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]