Retsudvalget på studietur til Fyn og Jylland

16.01.2013

Folketingets Retsudvalg var den 14-15. januar 2013 på studietur til Padborg og Vollsmose.

Udvalget besøgte den 14. januar 2013 Udlændingekontrolafdelingen i Padborg for bl.a. at høre om afdelingens opgaver, organisation og resultater samt Syd- og Sønderjyllands Politis udfordringer på rocker- bandeområdet  Herudover mødtes udvalget med tysk politi og drøftede det politimæssige samarbejde over grænsen og udfordringerne på rocker- bandeområdet i grænseområdet. Endelig overværede udvalget en kontrolindsats ved rasteplads Øksenhede.

Tirsdag den 15. januar 2013 mødtes udvalget med Fyns Politi, hvor udvalget bl.a. modtog en orientering om politiets arbejde med bandedannelser, kriminalitetsbilledet i Vollsmose samt episoden ved Odense Universitetshospital i august 2012.

Deltagere fra Retsudvalget:
Karsten Lauritzen (V)
Julie Skovsby (S)
Pia Kjærsgaard (DF)
Peter Skaarup (DF)
Pia Adelsteen (DF)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Tom Behnke (KF)

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]