Dagsorden for statsrevisormøde i dag 30. januar 2013 kl. 13.15

30.01.2013

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S
  • Beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark

Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Sager til Endelig betænkning 2012

3. Sager til Endelig betænkning 2011

4. Administrative sager

  • Statsrevisorernes besøg i Rigsrevisionen 27. februar 2013
  • International parallelrevision om CO2-kvotehandel
  • Fællesmøde om revision af EU’s regnskaber 1. marts 2013
    kl. 8.45 – 10.00

5. Notater fra rigsrevisor

6. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]