Folketinget bidrager til den demokratiske forandringsproces i Burma (Myanmar)

17.01.2013

Burma har de seneste 2 år gennemgået en bemærkelsesværdig demokratisk forandring. Folketinget vil fremover bidrage aktivt til at støtte udvikling af landets demokratiske institutioner.

Som led i Folketingets Præsidiums beslutning om at involvere Folketinget endnu mere i internationalt samarbejde, er der indgået aftale om, at Folketinget udlåner en medarbejder til det burmesiske parlament i fire måneder. Burma er udvalgt som kandidat for kapacitetsopbygning, da landet efter at have været regeret af skiftende militærstyrer siden uafhængigheden i 1947 er ved at opbygge demokratiske institutioner, indføre retsstatsprincippet samt udvide de borgerlige og politiske rettigheder.

Folketingets formand Mogens Lykketoft siger om samarbejdet med Burma:  

"Jeg har fulgt den politiske udvikling i Burma de seneste år meget nøje og mener, at Danmark ikke kun har en interesse i, men også en forpligtelse til at bakke op om den udvikling, landet befinder sig i.

I Danmark har vi haft over 150 år til at opbygge og vænne os til demokrati– en proces Burma kun i det små er ved at påbegynde. Gennem dialog og udveksling af erfaringer imellem vores parlamenter håber jeg, at vi kan bidrage til at fastholde den kurs, ledelsen i Burma har udstukket."

Udstationeringen udspringer af et parlamentarisk bistandsprojekt ledet af Den Interparlamentariske Union (IPU) og FN’s udviklingsprogram UNDP. Projektets formål er at styrke det burmesiske parlaments udrednings- og bibliotekstjeneste, og det skal endvidere være en forløber til et længere kapacitetsopbygningsprojekt, hvis formål er at styrke parlamentets rolle i det burmesiske samfund.

Præsidiet med Folketingets formand i spidsen vil aflægge besøg i Burma i uge 10, hvor projektet og et potentielt kommende samarbejde mellem det danske og burmesiske parlament vil blive drøftet.

Folketinget har udlånt konsulent Mette Hansen til projektet. Mette Hansen har i godt 25 år arbejdet i Folketinget som udvalgssekretær for en række udvalg, og hun har igennem de sidste år været ansvarlig for det samarbejdsprojekt som Folketinget har med den Vietnamesiske Nationalforsamling.  

Danmark støtter i forvejen en lang række udviklingsaktiviteter i Burma gennemført af FN og af danske, internationale og lokale ngo'er. Danmark har fra 2012 øget sit engagement i Burma, hvilket har udmøntet sig i en stigning i udviklingsbistanden fra ca. 50 mio. kr. til 100 mio. kr. årligt. Det danske udviklingsarbejde i Burma er fokuseret inden for fire hovedområder: levevilkår, sundhed, uddannelse samt menneskerettigheder og demokrati.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [02.05.2017]