Beretning om Dong Energy A/S

23.01.2013

Rigsrevisionen offentliggør i dag en beretning om DONG Energy A/S, som Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde. Beretningen ligger på www.rigsrevisionen.dk fra kl. 12, men må først omtales i medierne kl. 14.

Statsrevisorerne har bedt rigsrevisor Lone Strøm om at afholde et pressemøde, hvor Rigsrevisionen besvarer faktuelle spørgsmål til beretningen.

Rigsrevisionen afholder pressemøde i dag 23. januar kl. 14.00 i Landgreven 4.

Statsrevisorerne afgiver beretningen til Folketinget med deres bemærkninger på statsrevisormødet 30. januar kl. 16.30, hvor Statsrevisorerne også vil besvare spørgsmål fra pressen. Nærmere oplysninger om tid og sted følger.

Link til dokument:
Statsrevisorernes anmodning om en undersøgelse af DONG Energy A/S

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]