Ny beretning om etablering af Udbetaling Danmark

30.01.2013

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling Danmark

Formålet med beretningen om etablering af Udbetaling Danmark er at kortlægge og vurdere, om Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark bidrager til at sikre en tilfredsstillende forvaltning af Udbetaling Danmarks myndighedsområde og en tilfredsstillende service til borgerne. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvilke administrative ændringer er der sket med etableringen af Udbetaling Danmark, og hvordan er finansieringen af Udbetaling Danmark tilrettelagt?
  • Har Udbetaling Danmarks bestyrelse etableret tilfredsstillende styringsmæssige rammer for samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og ATP, og har Social- og Integrationsministeriet fastlagt et tilfredsstillende tilsyn med Udbetaling Danmark?
  • Har Social- og Integrationsministeriet og Udbetaling Danmark fastlagt tilfredsstillende rammer for at sikre borgernes retssikkerhed og for at følge op på den service, som borgerne får?

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]