Statsrevisorerne igangsætter undersøgelse af kulturministeren

12.12.2012

Statsrevisorerne har i dag 12. december 2012 anmodet rigsrevisor om en undersøgelse af møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriet:

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om

  • Generelt at vurdere Kulturministeriets beslutningsgange, forretningsgange og interne kontroller i forbindelse med møde- og repræsentationsudgifter i perioden 2011-2012.
  • At undersøge eventuelle kritisable dispositioner i forbindelse med fem konkrete arrangementer, som kulturministeren har afholdt på Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) i perioden 2011-2012. I den forbindelse anmodes om en vurdering af habilitetsforhold, de faglige begrundelser for og omkostningsniveauet ved arrangementerne.

Baggrund
Statsrevisorerne har besluttet at imødekomme Kulturudvalgets anmodning af 5. december 2012 om revisionsmæssig bistand. Anmodningen sker i henhold til § 9 i Folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed. Anmodningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af et samråd med kulturminister Uffe Elbæk den 4. december 2012 besluttede Kulturudvalget, at der var behov for en nærmere udredning og afklaring af eventuelle kritisable forhold i forbindelse med fem arrangementer, som kulturministeren har afholdt på AFUK i 2011-2012.

Statsrevisorerne finder det hensigtsmæssigt, at undersøgelsen bliver bredere, så den også indeholder en mere generel vurdering af Kulturministeriets forretningsgange mm. i forbindelse med møder og repræsentation, hvori skiftende kulturministre har deltaget i perioden 2011-2012.

Bilag: 

Statsrevisorerne
Att. Statsrevisoratet
Christiansborg
1240 København K
 

Kære Peder Larsen

Kulturudvalget har afholdt åbent samråd med kulturministeren den 4. december 2012 om fem arrangementer, kulturministeren har afholdt på Akademiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK) herunder formål, omkostninger og faglige begrundelser, jf. KUU alm. del - samrådsspm. W. 

På mødet i forlængelse af samrådet besluttede Kulturudvalget, at der er behov for en nærmere udredning og afklaring af forskellige forhold i sagen.

Kulturudvalget skal således i medfør af Rigsrevisorloven, Statsrevisorloven og Folketingsbeslutningen om statsrevisorernes valg og virksomhed anmode statsrevisorerne om at foretage en undersøgelse/forvaltningsrevision af eventuelt kritisable dispositioner i relation til de fem arrangementer, som kulturministeren har afholdt på AFUK i perioden 2011-2012. I undersøgelsen/forvaltningsrevisionen bør der lægges særlig vægt på omkostningerne ved de enkelte arrangementer, beslutningsgangene og de interne processer i Kulturministeriet i forbindelse med planlægningen af arrangementerne samt intern såvel som ekstern korrespondance/kommunikation i den forbindelse. Med venlig hilsen

Flemming Møller Mortensen
formand for Kulturudvalget


 

 

 

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]