Miljøudvalget indleder udvalgsbehandling af lovforslag om takstfinansiering

07.12.2012

Miljøudvalget påbegynder behandlingen af miljøministerens forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (takstfinansiering) inden jul. Organisationer der ønsker foretræde for udvalget om forslaget kan komme i foretræde inden 1.behandlingen.

Udvalget har besluttet at indlede udvalgsbehandlingen med en teknisk gennemgang af forslaget den 13. december, hvor der også vil være mulighed for at møde i deputation. Alternativt vil der være mulighed for at møde i foretræde for udvalget den 10. januar efter 1. behandlingen af forslaget.

Forslaget ventes fremsat for Folketinget den 12. december. Det er lidt utraditionelt, at udvalgsarbejdet starter umiddelbart efter fremsættelsen, men det skyldes et ønske om at have god tid til udvalgsarbejdet.

Hvis du ønsker at møde i foretræde om forslaget bedes du kontakte sekretariatet hurtigst muligt. Du kan kontakte sekretariatet her.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]