Dagsorden for statsrevisormøde i dag 12. december 2012 kl. 13.15

12.12.2012

1. Nye beretninger

  • Beretning nr. 3/2012 om utilsigtet brug af AMU

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2011

3. Administrative sager

  • Anmodning fra Kulturudvalget om revisionsmæssig bistand til undersøgelse af kulturministeren, Kulturministeriet og AFUK
  • Plan for temadebatter og besigtigelser i 2013
  • Fælles møde med Europaudvalget og Finansudvalget om revisionen og regnskab i EU
  • Folkemødet på Bornholm 14.-15. juni 2013
  • Møde i nordisk netværk for statsrevisorer

4. Notater fra rigsrevisor

  • Faktuelt notat af 30. november 2012 om En Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011

5. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser

6. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]