Deltag i debatten: Hvordan skaber vi erhverv, udvikling og vækst i landdistrikterne?

07.11.2012

Udvalget for Landdistrikter og Øer inviterer til en offentlig debat om, hvordan man skaber erhverv, udvikling og vækst i landdistrikterne.

Udvalget afholdt den 7. november 2012 en høring om erhvervsvirksomhed, udvikling og vækst i landdistrikterne.

Som opfølgning inviterer udvalget hermed til en offentlig debat om, hvordan man skaber erhverv, udvikling og vækst i landdistrikterne, og hvilke udfordringer og barrierer der er for dette.

Udvalget opfordrer eksperter, erhvervsliv, organisationer, foreninger og andre til at deltage i debatten.

Indlæg i debatten skal sendes til Udvalgssekretariatet og vil herefter bliver lagt ud på denne side med henblik på, at de kan indgå i den videre debat (Se kontaktinformation til højre på siden). Debatten løber til den 15. januar 2013.

Udvalget drøfter herefter på baggrund af høringen den 7. november og den efterfølgende debat, om udvalget evt. vil afholde en ny høring eller på anden vis vil følge op på debatten.

Til høringen var der oplæg fra følgende: (minuttallet markerer, hvornår oplæg starter i videoen)

  • Bent Henriksen, administrerende direktør og medejer, Østermark Entreprenørforretning A/S: Infrastruktur og motorveje, befolkningsudvikling, tiltrækning af højtuddannede og finansiering. (09:06:58)
  • Karsten Knudsen, ejer af Fitting Landsbyferie, Vorbasse: Fitting Landsbyferie – et sted i Udkantsdanmark: Fra ide til virkelighed/udvikling af konceptet (begrænsninger og muligheder) (09:23:44)
  • Simon Simonsen, projektleder, Vejen Kommune: Lynhurtigt bredbånd – en forudsætning for bosætning og erhvervsudvikling. (09:41:00)
  • Erik Poulsen, Stadil-Vedersø Sogneforening: Hvordan kan man med bl.a. LAG-midler skabe nye virksomheder, iværksætteri og arbejdspladser i landdistrikterne? (10:04:06)
  • Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark: Planloven og iværksættere på landet. (10:41:22)
  • Lars U. Kobro, Telemarksforsking, Norge: Suksessrike distriktskommuner. (11:00:44)
  • Lotte Helms, medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm for Borgerlisten: Tiltag til at tiltrække arbejdskraft til landdistikterne. (11:18:02)
  • David P. Meyer, koncerndirektør, Velux: Erhvervsudvikling i landdistrikterne set fra et transnationalt selskab med et stærkt dansk afsæt. (11:29:25)
  • Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd: Opsummering og kommentarer på oplægsholdernes præsentationer. (11:55:22)


Oplægsholdernes præsentationer under høringen kan du finde til højre på siden.

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [12.02.2018]