Dagsorden for statsrevisormøde i dag 14. november 2012 kl. 13.15

14.11.2012

1. Nye beretninger
a. Beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011
b. Beretning nr. 21/2011 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011
c. Beretning nr. 22/2011 om revisionen af statsregnskabet for 2011

Beretningerne og Statsrevisorernes bemærkninger til beretningerne bliver offentliggjort ca. kl. 16.30 på Statsrevisorerne hjemmeside

2. Opfølgning på beretninger vedr. 2011
a. Beretning nr. 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin

3. Administrative sager
a. Study Group on Public Accounts Committee, 7.-9. november i Canada
b. Evaluering af Statsrevisorernes besigtigelse af forsvaret 24.-25. oktober 2012
c. Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2011

4. Notater fra rigsrevisor

5. Eventuelt

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]