Ny beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

14.11.2012

Statsrevisorerne offentliggør i dag beretning nr. 20/2011 om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 - merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område

Beretningen handler om revisionen af statens overførsler af refusion og tilskud til kommuner og regioner for regnskabsåret 2011. I 2011 overførte staten 335,1 mia. kr. til kommuner og regioner i refusion og tilskud.

Beretningen giver en samlet vurdering af ministeriernes registreringer af overførsler til kommuner og regioner i statsregnskabet.

Undersøgelsen har haft særligt fokus på Social- og Integrationsministeriets administration og kommunernes hjemtagelse af refusion for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 41 og 42. Ordningerne omfatter støtte til familier med et barn under 18 år, der forsørges hjemme, og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Staten yder 50 % i refusion af kommunernes udgifter. For de 2 ordninger udbetalte Social- og Integrationsministeriet i 2011 samlet 1,08 mia. kr. i refusion til kommunerne.

Desuden omfatter undersøgelsen en vurdering af regionernes opfølgning på resultaterne af den udførte revision og regionernes finansielle politikker til håndtering af fx kapital- og gældspleje.

Beretningen og Statsrevisorernes bemærkning til beretningen kan ses fra ca. kl. 16.30 på Statsrevisorernes hjemmesíde.

Se flere nyheder fra Folketinget

Senest opdateret: [09.03.2017]